חדש

קורות חייו

לייזרקה נולד בשנת 1928 בוינה, בירת אוסטריה. הגיע ארצה במסגרת עלית הנוער ב- 1939, לחברת נוער ב', בצפון תלפיות. בשנים 44 - 1943 עבר עם הקבוצה להכשרה בעין-גב, ומשם, יחד עם שאר בני חברת נוער ב' - הצטרף לקבוצת הצופים א'.
מראשית בואו לקבוצה, חלם להקים את ענף הפלחה. הצטיין בשקדנותו, מרצו והתמסרותו. יצא לשנה כדי להשתלם בענף ובשלהי מלחמת השחרור, כאשר התחילו להיווצר שטחים נטושים החל להקים את הענף, בהיותנו ברחובות.
כאשר החריפו הקרבות, הרגיש לייזרקה שהוא חייב להשתתף אישית במערכה. כל הניסיונות לשכנעו שאין להזניח את הייצור במפעל ושהתפקיד המיוחד שהועידו לקבוץ כוחות הביטחון, בקשרינו עם תע"ש, מכריע את גורל המלחמה - נכשלו.
לייזר התגייס לשורות הפלמ"ח שלחמו אותה שעה את קרבותיהם הגורליים לפתיחת הדרך לירושלים הנצורה.
ב- 18.7.1948, בהסתערות פנים אל פנים, נגד האויב בקרב הקסטל - קרב שהפך לסמל ולמופת במלחמת השחרור, נפל.

יהי זכרו ברוך.

 
 
בניית אתרים