חיפוש


תכנים נוספים>

יזכור ליום כיפור

יזכור

המוות מלווה את חברתנו מראשית קיומה.
נפרדנו לעולם מחברים תאבי חיים ויוצרי חיים.
הלכו מאיתנו הורים זקנים אשר מצאו עמנו מרגוע,
ילדים אשר רק החלו לפתח ניצניהם,
חברים אשר מחלה הכריעתם או תאונה קיפדה את חייהם,
חברים וקרובי משפחה הרחק מעבר לים,
בארצות נכר ועל אדמת האיבה.
חברים ובנים הערו דמם במלחמות החוזרות ונשנות על קיומה וריבונותה של מדינת ישראל.

עמוק מאוד הכאב על מות הורים לבניהם,
על מות הבן להוריו,
על מות רעים ואחים.

נזכור את חברינו, הורינו ובנינו שנפטרו מיום כיפורים שעבר עד יום כיפורים זה:

 
בניית אתרים